ชี้แจง!! ทางเว็บไซต์ไม่เกี่ยวข้องกับทาง Supplier และเว็บไซต์ขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้แต่อย่างใดทั้งสิ้น!!!ชี้แจง!! ทางเว็บไซต์ไม่เกี่ยวข้องกับทาง Supplier และเว็บไซต์ขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้แต่อย่างใดทั้งสิ้น!!!


จากกระแสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของทางร้านใบเมี่ยงและทาง supplier นั่น ทางเว็บไซต์นั่นไม่เกียวข้องกับคดีนี้ ซึ้งทางเว็บไซต์ได้รับข้อมูลมาโดยไม่ได้กรองหรือตรวจรายละเอียด จึงทำให้เกิดความเสียหายกับทาง ใบเมี่ยง ซึ่งตรงนี้ทางเว็บไซต์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง ใบเมี่ยงและ supplier แต่อย่างใด จึงมาแจ้งให้ทราบและขออภัยทางร้านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ทั้งนี้เว็บไซต์ได้นัดทาง Supplier คุยเรียบร้อยแล้ว

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.