“แห่สักการะนารายณ์บรรทมสินธ์โผล่กลางต้นน้ำ”

อุบลราชธานี-ชาวบ้านแห่สักการะนารายณ์บรรทมสินธุ์หลังน้ำโดมบนเทือกเขาพนมดงรักลดลงในช่วงหน้าแล้ง ชาวบ้านที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้พากันเดินทางลุยป่าเป็นระยะทางไปและกลับ 24 กิโลเมตรเพื่อขึ้นไปยังแก่งวังมน…….ป็นต้นน้ำของลำโดมใหญ่ ซึ่งมีรูปแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ไว้บนแผ่นหินและจมอยู่ใต้น้ำในช่วงฤดูฝนและจะโผล่ขึ้นมาจากน้ำในช่วงหน้าแล้งตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งภาพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่อำเภอน้ำยืนนี้ชาวบ้านมีความเชื่อว่านารายณ์บรรทมสินธุ์มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพเจ้าที่ปกปักรักษาชาวอำเภอน้ำยืน ที่อำเภอน้ำยืนนี้ชาวบ้านมีความเชื่อว่านารายณ์บรรทมสินธุ์มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพเจ้าที่ปกปักรักษาชาวอำเภอน้ำยืน นอกจากนี้ชาวอำเภอน้ำยืนยังมีความเชื่อว่าแม่น้ำลำโดมเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่อำเภอน้ำยืนทำให้….การเกษตรของอำเภอน้ำยืนได้ผลผลิตดี เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งคือช่วงของเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชาวบ้านจะเดินทางมาสักการะและทำพิธีบวงสรวงรูปแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์เป็นประจำทุกปี แม้จะต้องเดินทางด้วยเท้าเข้าไปในป่าเป็นระยะทางไปกลับถึง 24 กิโลเมตรก็ตาม ส่วนภาพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์เป็นภาพแกะสลักบนแผ่นหินในท่านอนตะแคง มีความกว้าง 70เซนติเมตร มีความยาวประมาณ 1เมตร 20 เซนติเมตร ข้างบนเศียรของนารายณ์บรรทมสินธุ์จะมีศีรษะพญานาคจำนวน 7 เศียร ดูลักษณะคล้ายกับการปกปักรักษานารายณ์บรรทมสินธ์สินธุ์อยู่ ส่วนที่อยู่ด้านปลายทางของรูปแกะสลักพระนารายณ์บรรทมสินธุ์จะเป็นรูปแกะสลักของพระมเหสีนั่งอยู่คอยดูแลปรนนิบัติพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ และตรงกลางมีรูปดอกบัว 1 ดอก

ที่มาข่าว posttoday.comBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.