สู่อนาคต! ปักกิ่งรุดสร้างสถานี 5G กว่า 4,300 แห่ง จัดเต็มครอบคลุมพื้นที่หลักทั่วกรุง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 5G

วันอังคารที่ผ่านมา (11 มิ.ย.) หนังสือพิมพ์เยาวชนปักกิ่ง (Beijing Youth Daily) รายงานว่า ปักกิ่งได้สร้างสถานีฐานเครือข่าย 5จี (5G) ในเขตพื้นที่หลักของเมืองและอาคารที่มีชื่อเสียง รวมทั้งสิ้น 4,300 แห่ง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 5G

ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปักกิ่งได้เปิดให้บริการเครือข่ายสัญญาณ 5G ระยะก่อนให้บริการเชิงพาณิชย์ในเขตพื้นที่บริหารจัดการต่างๆ เช่น ศูนย์กลางรอง (sub-center) ของกรุงปักกิ่ง ท่าอากาศยานแห่งใหม่ งานมหกรรมพืชสวนโลก สถานที่จัดแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2022 จัตุรัสเทียนอันเหมิน และถนนฉางอาน ถนนสายหลักของกรุงปักกิ่ง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 5G

สำนักงานสื่อสารของเทศบาลนครปักกิ่งเผยว่า ภายในปี 2021 เครือข่าย 5G จะครอบคลุมบริเวณพื้นที่หลักของเมือง รวมถึงย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์นวัตกรรม และพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ-เทคโนโลยี 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 5G

ทั้งนี้ ปักกิ่งได้ส่งมอบสถานีเครือข่าย 5G จำนวน 5,983 แห่ง ไปยังผู้ประกอบการการสื่อสารโทรคมนาคม 3 ราย ในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 5G



Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.