สัญญาณของปัญหาสุขภาพช่องปาก”ฟันโยก” เกิดขึ้นจากอะไร ป้องกันอย่างไร?

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ชี้ฟันโยกเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย และเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพช่องปากได้ จึงแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือและป้องกันปัญหานายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปกติฟันทุกซี่ในช่องปากจะมีการโยกของฟันเล็กน้อยโดยธรรมชาติ แตกต่างกันในแต่ละซี่และแต่ละช่วงเวลา หากพบว่าฟันมีการโยกมากกว่าปกติ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ควรรีบพบทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา และรับคำแนะนำทางทันตกรรมอย่างถูกวิธี 

สาเหตุของฟันโยก

ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การโยกของฟันที่มากกว่าปกติ พบได้ทั้งฟันน้ำนม และฟันแท้ เกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ในเด็กเกิดจากการขึ้นของฟันแท้ ทำให้มีการโยกของฟันน้ำนมที่มากกว่าปกติ จากการสบฟันที่ผิดปกติ จากการบาดเจ็บของฟันจากอุบัติเหตุ และจากการเป็นโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง (โรครำมะนาด) เป็นต้น

อาการที่เกิดขึ้นระหว่างฟันโยก

การโยกของฟันนั้น อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น

  • เหงือกบวม
  • เหงือกมีสีแดง
  • มีเลือดออกบริเวณขอบเหงือก
  • รู้สึกเจ็บฟันเวลากัดฟัน
  • มีเลือดออกขณะแปรงฟัน

อาการเหล่านี้สามารถตรวจพบได้ด้วยตนเอง หากพบว่ามีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้น ควรรีบพบทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโรค และรับการรักษาให้ทันท่วงที เพื่อลดความรุนแรงของอาการดังกล่าว และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

วิธีป้องกันอาการฟันโยก

เราสามารถป้องกันฟันโยกและอาการอื่นๆได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. เลือกใช้แปรงสีฟันที่มีขนนุ่มหน้าตัดตรง
  2. ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์
  3. แปรงฟันอย่างถูกวิธี
  4. ใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
  5. พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.