ทั่วประเทศแห่ดู”จันทรุปราคา”

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. สำหรับบรรยากาศการชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ที่จ.นครราชสีมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง โดยได้รับความสนใจจากประชาชนต่างพาบุตรหลานมาชมจำนวนมาก พร้อมจัดกล้องสำหรับดูไว้ 8 ตัว แต่บรรยากาศที่จ.นครราชสีมา ไม่สามารถมองเห็นจันทรุปราคาได้เต็มดวง เนื่องจากท้องฟ้าปิดและมีเมฆปกคลุมทั่วบริเวณ

ที่จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นำกล้องดูดาวมาติดตั้งให้ประชาชนชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง โดยมีประชาชนพาลูกหลานมาเฝ้าดูจำนวนมาก แต่ในช่วงดังกล่าวเกิดมีเมฆมาบดบังทำให้ไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาได้


ส่วนในหลายจังหวัดของภาคกลางและกรุงเทพฯ สามารถมองเห็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงได้อย่างชัดเจน บางส่วนได้นำกล้องมาบันทึกเก็บไว้เป็นที่ระลึก เนื่องจากจะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นอีกในปี 2561

ที่มา khaosod.co.th

 Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.