จริงเหรอ!! นักวิทยาศาสตร์เผย 3 สิ่งที่มนุษย์ต่างดาว มีเหมือนๆ กับเรา!!!

ภาพยนตร์, รายการโทรทัศน์, วีดีโอเกมส์ ได้สร้างภาพจำเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเอาไว้หลายๆ รูปแบบ แต่ก็น่าเสียดายที่หนังหลายเรื่องสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ของมนุษย์ต่างดาวขึ้นมาโดยไม่ได้มีข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เข้ามาสนับสนุนเลย มันกลายเป็นเรื่องของจินตาการล้วนๆ และแม้แต่นักวิจัยทางด้านสิ่งมีชีวิตจากต่างดาว ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่า มนุษย์ต่างดาวจะมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร รวมไปถึงถ้าพวกเขาเดินทางมายังโลก พวกเขาจะต้องการอะไรจากเรา?

แต่ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ พบว่ามันมีหลายๆ สิ่งจำเป็นในตัวตน ที่ทำให้เรานำพาอารยธรรมมนุษย์ก้าวไกลมาถึงจุดนี้ และในหนังสือ The Future of Humanity ที่เขียนโดยคุณ Michio Kaku ได้พยายามตอบคำถามที่มีความยากและท้าทายว่า มุนษย์ต่างดาวควรมีรูปร่างหน้าเป็นอย่างไร โดยไม่ได้อาศัยการคาดเดา แต่อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆ

คุณ Michio Kaku ได้ขอคำปรึกษาจากนักทฤษฎี และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการศึกษาชีวิตนอกโลก ในประเด็นที่น่าสงสัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอันทรงปัญญาจากดาวที่มีสภาพแตกต่างจากโลกของเรา และนำข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่สั่งสมมา เพื่อทำการสรุปว่าสภาพร่างกายของพวกมนุษย์ต่างดาว นั้นจำเป็นต้องมีอวัยวะใดบ้าง เพื่อที่จะได้มีความศิวิไลหรือมีอารยธรรมเทียบเท่า หรือสูงกว่าพวกเรา

ตามการรายงานของสื่อ New York Post คุณ Michio Kaku ได้ระบุว่ามี 3 ข้อกำหนดที่มนุษย์ต่างดาวต้องมี ได้แก่

  1. Stereo vision หรือการมองเห็นด้วย 2 ตา ซึ่งความสามารถในการใช้ 2 ตาเพื่อจับโฟกัสบนวัตถุสิ่งเดียวนั้นเป็นความสามารถที่สำคัญมากกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นนักล่าบนโลกของเรา ซึ่งต่างกับสัตว์ที่เป็นเหยื่อ ที่ตาทั้ง 2 ข้างจะอยู่กันคนละฝั่งของหัว ทำให้เห็นมุมมองภาพที่กว้าง เพื่อให้มองเห็นผู้ล่าได้อย่างรวดเร็ว แต่สายตาของสัตว์ที่มีรูปแบบนี้จะทำงานได้แย่มากเมื่อมันต้องสวมบทผู้ล่า คุณ Michio Kaku เดาว่าสิ่งมีชีวิตอันทรงปัญญาจากต่างดาวจะอยู่ในบทบาทของผู้ล่า  มากกว่าการเป็นผู้ถูกล่า
  2. นิ้วโป้ง นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันมาอย่างยาวนานว่า การมีและรู้จักใช้ประโยชน์ของนิ้วโป้ง ทำให้สัตว์ตระกูลลิงมีวิวัฒนาการมาไกลกว่าสัตว์สายพันธุ์อื่น ด้วยความสามารถในการใช้นิ้วโป้งเพื่อการหยิบจับสิ่งของได้อย่างมั่นคง ทำให้เราสามารถประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆ ได้ และมันก็มีเหตุผลมากทีเดียวที่จะเชื่อว่า สิ่งมีชีวิตอันทรงปัญญาจากต่างดาว จะต้องมีมือที่สามารถใช้หยิบจับสิ่งของได้ดีเหมือนเรา
  3. ภาษา แน่นอนว่าภาษามีความสำคัญมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ มันคือความสามารถในการสื่อสารกับสิิ่งมีชีวิตในเผ่าพันธุ์เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสัตว์หลายๆ ชนิด มีรูปแบบการสื่อสารกันด้วยภาษาของมันเอง ซึ่งสามารถถ่ายทอดข้อมูล และใช้ส่งผ่านองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ทำให้เกิดการสั่งสมภูมิปัญญาทั้งความรู้เก่า และความรู้ใหม่ที่งอกเงยจากองค์ความรู้เดิม ทำให้มนุษย์เรามีพัฒนาการเรื่อยมา และสิ่งมีชีวิตอันทรงปัญญาจากต่างดาว ก็ต้องมีภาษาของพวกเขาเช่นเดียวกัน

3 สิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิด และก็คงไม่น่าแปลกถ้ามนุษย์ต่างดาวจะมี 3 สิ่งเหมือนๆ กับเรา และถ้าพวกเขามีเพียง 3 สิ่งที่เหมือนกับเรา มันก็มีความเป็นไปได้นับล้านรูปแบบเกี่ยวกับรูปลักษณ์ และรูปร่างหน้าตาของพวกเขา มนุษย์ต่างดาวอาจมี 8 ขา 4 แขน หรืิออาจจะบินได้เหมือนนก ทุกอย่างล้วนเป็นไปได้ แล้วคุณหล่ะคิดว่ามนุษย์ต่างดาว รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร?

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา.thaiwareBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.