ความเป็นมาของ “ฤาษี ‘ชีเปลือย ที่เชื่อว่าการสูบกัญชาจะพาเข้าใกล้ชิดพระศิวะ!

สำหรับศาสนาฮินดู มีพวกที่ปฏิบัติตน..ไม่นุ่งห่มอะไร..และถือครองเพศพรหมจรรย์อยู่..เรียกว่าพวกนาคะบาบา

หรือสมณขี้เถ้า เพราะกิจวัตรประจำวันจะเริ่มด้วยการอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาแล้วนำขี้เถ้ามาทาตัวแทนเครื่องนุ่งห่ม..ทำให้ตัวขาววอก..สาเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการเรียก นักบวชเหล่านี้ว่า ชีเปลือย เพราะชีแปลว่าขาว

สาเหตุที่ทาตัวด้วยขี้เถ้าเพราะเขาถือว่า ขี้เถ้าเป็นของบริสุทธิ์ สุดท้ายที่หลงเหลือหลังจากมนุษย์ถูกเผา นักบวชเหล่านี้ถือว่า การได้ทาขี้เถ้าแล้วก็แสดงถึงสื่อแห่งความบริสุทธิ์ และพวกนี้จะไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมักเที่ยวเดินทางรอนแรมเพื่อไปบูชาศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่สำคัญพวกนี้จะไม่มีเพศสัมพันธ์ตลอดชีวิต

ละความอายได้..คือการไม่ยึดติดอะไร

คือทางสู่โมกษะอย่างแท้จริง

เป็นความหลุดพ้นที่ เรียกว่า นิรวาณ คือปราศจากเครื่องรัดรึงทั้งปวง ความเป็นอิสระทางวิญญาณ

พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เพื่อเข้าสู่ความสุขอันนิรันดร

พวกเหล่านาคะบาบาเชื่อว่า พระศิวะทรงสูบกัญชา ท่านทรงร่าเริงเบิกบานดูแลทั้งสามโลกได้ตลอดเวลาก็เพราะกัญชา ดังนั้นการที่จะได้เข้าใกล้ชิดพระศิวะนอกจากการบำเพ็ญภาวนาแล้วกัญชาก็เป็นอีกหนทางหนึ่ง

พวกบาบาสูบกัญชาโดยผสมกับยาเส้นใส่ลงไปในกล้องสูบที่ทำจากดินเผาลักษณะเหมือนกับบุหรี่มวนโตๆที่เรียกว่าชิลัม Chilam สูบกันตลอดเวลา และ จะสูบมากขึ้นเมื่อมีเพื่อนบาบา หรือผู้ศรัทธามาเยี่ยม จะหมุนวนกันสูบโดยเริ่มจากบาบาที่อาวุโสสูงสุดก่อน แล้วส่งผ่านกันไปจนครบทุกคนเป็นการแสดงความคารวะ

สังเกตุจากแววตาของบาบาแล้ว คงอยุ่ในห้วงอะไรสักอย่างเป็นแน่ ด้วยเหตุนี้พวกยูโรปจึงมักมาเทศกาลกุมภเมลาเพื่อมาสูบกัญชาโดยเฉพาะก็มี สูบกันเกือบจะทุกเต้นท์ที่มีบาบา รวมทั้งก่อกองไฟกันในเต้นท์ ควันบุหรี่ ควันไฟ ตลบอบอวลกันในเต้นท์ เป็นการถ่ายรุปที่ควันมีอุปสรรคเป็นอย่างมาก

 

 

ที่มา  postjung.comBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.